Leden en niet-leden stemmen in met caoAlle vakbonden en ook de werkgevers stemmen in met het cao-onderhandelingsresultaat van 18 april. Niet vakbondsleden konden hun mening geven op numaakikdecao.nl. Maar 2 of 3 niet-leden hebben van de  gelegenheid gebruik gemaakt, en zij adviseerden allen om in te stemmen met de cao.

Dat betekent dat de cao nu definitief is. Er komt een nieuwe cao tekst. Rosetta kan gewoon doorgaan. We onderzoeken daar gezondere roosters en flexibiliteit. En natuurlijk kunnen de bedrijven de loonsverhoging van 2,35% al deze maand (mei 2018) doorvoeren op je loonstrookje.

Roel van Riezen, CNV Vakmensen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl, 06-51602034
Jan Admiraal, De Unie, jan.admiraal@unie.nl, 06-52522048
Janwillem Compaijen, FNV Procesindustrie, janwillemcompaijen@fnv.nl, 06-53263582

Wie is Wie

De onderhandelingen worden door de volgende personen gedaan:
Roel van Riezen

Roel van Riezen is vakgroepbestuurder bij CNV Vakmensen. Meer informatie over: CNV Vakmensen.

Jan Admiraal

Jan Admiraal is Belangenbehartiger Collectief bij vakbond De Unie. Meer informatie over vakbond De Unie.

Janwillem Compaijen

Janwillem Compaijen is bestuurder Procesindustrie bij de FNV. Meer informatie over de FNV